უკვე გაქვს პაროდონტიტის ნიშნები?

ჩაიტარეთ თვით-ტესტი და უპასუხეთ აქ შემდეგ 10 კითხვას. თქვენი პასუხები არ დარეგისტრირდება ჩვენს მიერ.

კითხვა 1: გაწითლებული ხომ არ გაქვთ ღრძილების გარკვეული ნაწილები ან მთლიანად ღრძილები?

თუ ლოკალურად აღინიშნება გაწითლებული ღრძილი შეიძლება განვითარდეს გინგივიტი. კარგი ჰიგიენის პირობებში გინგივიტი განიკურნება. თუ სიწითლე მაინც გაგრძელდება მიმართეთ სტომატოლოგს რჩევისთვის და გამოკვლევისთვის.

თუ აღინიშნება გენერალიზებულად სიწითლე, რომელიც განვითარდა დროის მოკლე პერიოდში კარგი ჰიგიენის მიუხედავად მიმართეთ თქვენს სტომატოლოგს.

გასათვალისწინებელია, რომ ორსულობის დროს ჰორმონალური ცვლილებების გამო მაღალია გინგივიტის განვითარების რისკი. ორსულებმა განსაკუთრებული ყურადრება უნდა მიაქციონ პირის ღრუს ჰიგიენას და გაიარონ შემოწმებდა სტომატოლოგთან.

თუ თქვენ ყველა კითხვაზე უპასუხეთ “არა”, გააგრძელეთ ყურადღებით მოვლა პირის ღრუს ჯანმრთელობაზე და ეწვიეთ თქვენს სტომატოლოგს წელიწადში ერთხელ ვიზიტზე.

თუ თქვენ რეგულარულად ეწევით სიგარეტს, გაითვალისწინეთ, რომ ეს ამცირებს ღრძილებიდან სისხლდენას. ამ დროს გინგივიტი ან პაროდონტიტი შეიძლება შეუმჩნეველი დარჩეს. ამიტომ საჭიროა წელიწადში რამდენჯერმე გაიაროთ შემოწმება სტომატოლოგთან.

კითხვა 2: როდის გაქვთ სისხლდენა ღრძილებიდან კბილების გახეხვის დროს, როცა მას ეხებით, თუ როდესაც იღებთ მყარ საკვებს?

სისხლდენა ღრძილებიდან არის ანთების ნიშანი. გაიარეთ კონსულტაცია თქვენს სტომატოლოგთან. ექიმი ჩაატარებს გამოკვლევას და გეტყვით გაქვთ თუ არა პაროდონტიტი და გჭირდებათ თუ არა შესაბამისი მკურნალობა.

გთხოვთ გაითვალისწინეთ, რომ პაროდონტიტი მხოლოდ სახლში ჰიგიენის გაუმჯობესებით არ განიკურნება.

თუ თქვენ ყველა კითხვაზე უპასუხეთ “არა”, გააგრძელეთ ყურადღებით მოვლა პირის ღრუს ჯანმრთელობაზე და ეწვიეთ თქვენს სტომატოლოგს წელიწადში ერთხელ ვიზიტზე.

თუ თქვენ რეგულარულად ეწევით სიგარეტს, გაითვალისწინეთ, რომ ეს ამცირებს ღრძილებიდან სისხლდენას. ამ დროს გინგივიტი ან პაროდონტიტი შეიძლება შეუმჩნეველი დარჩეს. ამიტომ საჭიროა წელიწადში რამდენჯერმე გაიაროთ შემოწმება სტომატოლოგთან.

კითხვა 3: მგრძნობიარეა თქვენი ღრძილები?

ღრძილის ხაზის დაზიანების შემდეგ, რაც შეიძლება გამოწვეული იყოს ჯაგრისით კბილების უხეშად გახეხვით, ღრძილები მგრძობიარე ხდება. თუ მგრძნობელობა რამდენიმე დღე გაგრძელდა, მიმართეთ სტომატოლოგს გამოკვლევისა და რჩევისთვის.

თუ თქვენ ყველა სხვა კითხვაზე უპასუხეთ “არა” , ყურადღებით გააგრძელეთ პირის ღრუს მოვლა სტომატოლოგს ესტუმრეთ გამოკვლევაზე წელიწადში ერთხელ.

კითხვა 4: თქვენი ღრძილები ოდნავ შეშუპებულია?

მცირე შეშუპება არის ანთების საწყისი ნიშანი. აცნობეთ თქვენს სტომატოლოგს. საფუძვლიანი გამოკვლევა აჩვენებს გინგივიტი გაქვთ თუ პაროდონტიტი და ამის მიხედვით დაგჭირდებათ შესაბამისი მკურნალობა.

გასათვალისწინებელია, რომ ორსულობის დროს ჰორმონალური ცვლილებების გამო მაღალია გინგივიტის განვითარების რისკი. ორსულებმა განსაკუთრებული ყურადრება უნდა მიაქციონ პირის ღრუს ჰიგიენას და ამ პერიოდში რეგულარულად გაიარონ შემოწმებდა სტომატოლოგთან.

თუ თქვენ ყველა სხვა კითხვაზე უპასუხეთ “არა” , ყურადღებით გააგრძელეთ პირის ღრუს მოვლა სტომატოლოგს ესტუმრეთ გამოკვლევაზე წელიწადში ერთხელ.

კითხვა5: გაქვთ ღრძილების ძლიერი შეშუპება და იწვევს თუ არა ტკივილს ან ცხელებას?

ღრძილების ძლიერი შეშუპება შეიძლება იყოს გახანგრძლივებული ანთების ანთების ან აბსცესის ნიშანი.

რაც შეიძლება მალე აცნობეთ თქვენს სტომატოლოგს, განსაკუთრებით თუ გაქვთ ტკივილი და ცხელება. სრულფასოვანი გამოკვლევა აჩვენებს გაქვთ თუ არა პაროდონტიტი და გჭირდებათ თუ არა შესაბამისი მკურნალობა.

თუ თქვენ ყველა სხვა კითხვაზე უპასუხეთ “არა” , ყურადღებით გააგრძელეთ პირის ღრუს მოვლა სტომატოლოგს ესტუმრეთ გამოკვლევაზე წელიწადში ერთხელ.

კითხვა 6: შეგიმჩნევიათ ოდესმე ჩირქი კბილსა და ღრძილს შორის?

ჩირქი რომელიც მოდის ღრძილებიდან შეიძლება იყოს ნიშანი ხანგრძლივი ანთების ან აბსცესის.

დროულად აცნობეთ თქვენს სტომატოლოგს, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში თუ გაქვთ ტკივილი და ცხელება. სრულფასოვანი გამოკვლევა აჩვენებს გაქვთ თუ არა პაროდონტიტი და გჭირდებათ თუ არა შესაბამისი მკურნალობა.

თუ თქვენ ყველა სხვა კითხვაზე უპასუხეთ “არა” , ყურადღებით გააგრძელეთ პირის ღრუს მოვლა სტომატოლოგს ესტუმრეთ გამოკვლევაზე წელიწადში ერთხელ.

კითხვა 7: გაქვთ უსიამოვნო სუნი პირის ღრუდან?

ცუდ სუნს პირის ღრუდან შეიძლება ჰქონდეს ბევრი მიზეზი. ხშირად უსიამოვნო სუნი გამოწვეულია ენაზე არსებული უსიამოვნო სუნიანი ნადებიდან, მაგრამ ეს შეიძლება ასევე იყოს ნიშანი პაროდონტიტის დაწყების.

დროულად აცნობეთ თქვენს სტომატოლოგს, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში თუ გაქვთ ტკივილი და ცხელება. სრულფასოვანი გამოკვლევა აჩვენებს გაქვთ თუ არა პაროდონტიტი და გჭირდებათ თუ არა შესაბამისი მკურნალობა.

თუ თქვენ ყველა სხვა კითხვაზე უპასუხეთ “არა” , ყურადღებით გააგრძელეთ პირის ღრუს მოვლა სტომატოლოგს ესტუმრეთ გამოკვლევაზე წელიწადში ერთხელ.

კითხვა 8: თქვენმა ღრძილებმა დაიწია და გეჩვენებათ რომ კბილები უფრო დაგრძელდა?

ღრძილების დაწევის მიზეზი არაა მხოლოდ პაროდონტიტი. თუ შენიშნეთ ღრძილების დაწევა გასათვალისწინებელია ორი შესაძლებლობა:

    1. შეიძლება გქონდეთ რეცესია. ეს შეიძლება გამოწვეული იყო კბილების უხეში გახეხვით.
    2. მეორე მხრივ, პაროდონტიტი არის ანთებითი დაავადება, რომელიც გამოწვეულია ბაქტერიული ნადებით.

აცნობეთ თქვენს სტომატოლოგს. სრულფასოვანი გამოკვლევა აჩვენებს გაქვთ თუ არა პაროდონტიტი და გჭირდებათ თუ არა შესაბამისი მკურნალობა.

თუ თქვენ ყველა სხვა კითხვაზე უპასუხეთ “არა” , ყურადღებით გააგრძელეთ პირის ღრუს მოვლა სტომატოლოგს ესტუმრეთ გამოკვლევაზე წელიწადში ერთხელ.

კითხვა 9 : ხომ არ შეინიშნება კბილების გადაადგილება და ამან გამოიწვია თუ არა კბილებს შორის სივრცეების გაჩენა?

კბილების გადაადგილება შეიძლება იყოს პაროდონტიტის ნიშანი.

აცნობეთ თქვენს სტომატოლოგს. სრულფასოვანი გამოკვლევა აჩვენებს გაქვთ თუ არა პაროდონტიტი და გჭირდებათ თუ არა შესაბამისი მკურნალობა.

თუ თქვენ ყველა სხვა კითხვაზე უპასუხეთ “არა” , ყურადღებით გააგრძელეთ პირის ღრუს მოვლა სტომატოლოგს ესტუმრეთ გამოკვლევაზე წელიწადში ერთხელ.

კითხვა 10: შენიშნეთ, რომ თქვენ ზედა და ქვედა კბილების შეთანასოვნება შეიცვალა და სხვანაირად ეხებიან ანტაგონისტები, ვიდრე ადრე.

კბილების გადაადგილება შეიძლება იყოს პაროდონტიტის ნიშანი.

აცნობეთ თქვენს სტომატოლოგს. სრულფასოვანი გამოკვლევა აჩვენებს გაქვთ თუ არა პაროდონტიტი და გჭირდებათ თუ არა შესაბამისი მკურნალობა.

თუ თქვენ ყველა სხვა კითხვაზე უპასუხეთ “არა” , ყურადღებით გააგრძელეთ პირის ღრუს მოვლა სტომატოლოგს ესტუმრეთ გამოკვლევაზე წელიწადში ერთხელ.