პაროდონტიტის მკურნალობა

კბილების პროფესიონალური წმენდა არის პირველი ნაბიჯი პაროდონტიტის მკურნალობის დროს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია სახლის ჰიგიენის კარგი დაცვა და რეგულარული შემოწმებდა სტომატოლოგთან.

იმისათვის რომ შეხორცდეს პაროდონტის ქსოვილი, ყველა საფარი ( ნადები და ქვა) უნდა მოშორდეს კბილის ზედაპირიდან კბილების პროფესიონალური ჰიგიენური წმენდით.

ახალი ბაქტერიული ბიაპკის წარმოქმნის პროფილაქტიკისთვის პაროდონტიტის მქონე პაციენტებმა უნდა ისწავლონ კბილების კარგად გაწმენდა.

კბილების პროფესიონალური ჰიგიენური წმენდიდან ერთ ან ორ თვეში მოწმდება ჰიგიენის მდგომარეობა და ამის მიხედვით იგეგმება როგორი ინტენსივობით გაგრძელდება პროფესიონალური ვიზიტები .

ძალიან გართულებული პაროდონტიტის დროს, როცა არის ღრმა პაროდონტული ჯიბეები მათი წარმატებული მკურნალობა შესაძლებელია მხოლოდ ქირურგიული მკურნალობით.

პაროდონტიტის მკურნალობის შემდგომ ჰიგიენისტი გეგმავს პროფესიონალური მოვლის გრძელვადიანი ვიზიტებს. ამ შეხვედრების სიხშირე დამოკიდებულია რამდენად არის ნარჩენი პაროდონტული ჯიბეები.

ღრძილების მკურნალობის ცნობილი გვერდითი ეფექტია კბილებს შორის ღია სივრცეების გაჩენა და გაშისვლებული ფესვის ზედაპირებზე მგრძნობელობის მომატება.

პროფესიონალიური ჰიგიენური წმენდა შეიძლება ჩატარდეს პაროდონტოლოგთან ან ჰიგიენისტთან. უფრო მძიმე პაროდონტიტის დროს რეკომენდებულია პაციენტის მიმართვა პაროდონტოლოგთან.

კბილების პროფესიონალური წმენდა

იმისათვის რომ, პაროდნტიტს ვუმკურნალოთ კბილის ყველა ზედაპირიდან უნდა მოვაშოროთ ნადები და ქვა კბილების პროფესიონალური ჰიგიენით.

კბილების პროფესიონალური წმენდისას სტომატოლოგი ან ჰიგიენისტი ატარებს კბილის ყველა ზედაპირის სისტემურ წმენდას.პაროდონტიტის დროს განსაკუთრებნით მნიშვნელოვანია ღრძილქვეშა არსებული სივრცის და კოლონიზებული ბაქტერიების გასუფთავება.

გარდა ამისა, ყველა ის ფაქტორი რაც ართულებს სახლში კარგს ჰიგიენას მოიხსნება.ეს მოიცავს ქვებს რომელიც ლოკალიზებული ღრძილქვეშ ან გვირგვინების და ბჟენების ქვეშ.

კბილების პროფესიონალური წმენდა იშვითად შეიძლება იყოს ერთჯერადი. პაციენტები, რომელთაც აქვთ განვითარებული პაროდონტიტი, საჭიროა კბილების წმენდის რამდენიმე ვიზიტი.

პირის ღრუს სახლის ჰიგიენა

ახალი ბაქტერიული ბიოაპკი რომ არ წარმოქმნის პროფილაქტიკისთვის პაროდონტოლოგიურმა პაციენტებმა უნდა ისწავლონ კბილების კარგი ჰიგიენის დაცვა.

Optimierung der Mundhygiene

ყოველთვის არ არის ადვილი ოპტუმალური ჰიგიენის დაცვა სახლში. ერთერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევაა კბილთაშორისი სივრცეების გასუფთავება. ამ სივრცეებისთვის არის სპეციალური კბილთაშორისი ჯაგრისები. ისინი შეირჩევა ინდივიდუალურად პირის ღრუს ყოველი სიტუას ექიმის ან პირის ღრუს ჰიგიენისტის მიერ რომელიც ასწავლის ასევე სწორად გამოყენებას.

ღრძილების მკურნალობის დროს , პაციენტები სწავლობენ პირის ღრუს ჰიგიენის ტექნიკას, რომელიც ადაპტირებულია მათ მდგომარეობაზე. პირის ღრუს კარგი ჰიგიენის დაცვა სახლში გადამწყვეტია მკურნალობის წარმატებისთვის.

პირის ღრუს ჰიგიენის ინსტრუქციისთვის დამატებითი ინფორმაცია, იხილეთ აქ www.oralhygiene-instruction.coma.

შემდგომი დაკვირვება (ხელახალი შეფასება)

კბილების პროფესიონალური ჰიგიენური წმენდიდან ერთ-ორ თვეში მოწმდება ჰიგიენა და ამის მიხედვით მიიღება გადაწყვეტილება თუ როგორი ინტენსივობით გაგრძელდება შემდგომი მოვლა.

Nachkontrolle bei der Parodontitis

კბილების პროფესიონალური ჰიგიენური წმენდიდან ერთ-ორ თვეში მოწმდება ჰიგიენა. ამ ხელახალი შეფასებისას ექიმი ამოწმებს ასევეპაციენტს შეუძლია თუ არა სახლში პირის ღრუს კარგი ჰიგიენის დაცვა.

თუ სახლში პირის ღრუს კარგი ჰიგიენა დაცულია, შესაძლებელია უკვე არსებული გინგივიტის შემცირება და ღრძილების მჭიდრი მიკვრა კბილებზე იმ შემთვევაშიც კი როცა ფესვები ჩართულია პროცესში და ზონდირების სიღრმე 3 მმ-ზე მეტია. ამ შემთვევაში, ღრძილების მკურნალობა შეიძლება დასრულდეს და მიღებული მდგომარეობა უნდა შენარჩუნდეს ჰიგიენისტთან რეგულარული ვიზიტებით.

ქირურგიული მკურნალობა

პაროდონტიტის რთული ფორმის დროს, როდესაც აღინიშნება და რჩება ღრმა პაროდონტული ჯიბეები, შეიძლება წარმატებით შემცურდეს მხოლოდ ქირურგიული მკურნალობით

Parodontalchirurgie

თუ პროფესიონალური ჰიგიენური წმენდის შემდეგ პაროდონტული ჯიბეების სიღმე მეტია 5მმ-ზე, უმჯობესია ჩატარდეს ქირურგიული მკურნალობა, რადგან ღრძილქვეშა ქვები ასე უფრო მარტივად მოშორდება. გარდა ამისა, ღრძილის კონტურები შეიძლება დაკორექტირდეს და ცალკეულ შემთხვევბში ბიომასალებით შეიძლება დაკარგული ქსოვილების რეგენერაციაც (ქსოვილების მიმართული რეგენერაცია).

ღრძილების უფრო რთული მდგომარეობის მკურნალობას,ხშირად ერთ წელზე მეტი სჭირდება. ასეთმა პაციენტებმა უნდა გაგიგონ მკურნალობის კურსის ჩატარების საჭიროება და ასევე რისი მიღწევა შეიძლება, აუცილებელია პირის ღრუს კარგი ჰიგიენა სახლში, მოწევის თავის დანებება და ჯანსაღი დიეტის დაცვა.

ხანგრძლივი პროფესიონალური მოვლა (შემდგომი მოვლა, შეხსენება)

პაროდონტიტის მკურნალობის შემდეგ, იგეგმება ჰიგიენისტის ხანგრძლივი პროფესიონალური მოვლა. ამ ვიზიტების სიხშირე დამოკიდებულია ნარჩენი ჯიბეების არსებობაზე.

Langzeitbetreuung (Recall, Unterstützende Parodontale Therapie)

პაროდონტიტის მკურნალობის შემდეგ ხანგრძლივი წარმატება დამოკიდებულია პაციენტის სახლში ყოველდღიურ კარგ ჰიგიენაზე, რითაც თავიდან აიცილებს ბაქტერიულ ნადებს და ღრძილების ანთების განვითარებას.

ხანგრძილივი წარმატებისთვის მნიშვნელოვანია გაგრძელდეს პროფესიონალური მოვლა და ჰიგიენური ვიზიტები ჰიგიენისტთან, რადგან ნებისმიერი განმეორებითი პრობლემა დროულად გამოვლინდეს და გამოსწორდეს.

ჰიგიენისტთან ვიზიტებს შორის ინტერვალები შეიძლება იყოს სამი, ოთხი ან ექვსი თვე. ვიზიტების სიხშირე დამოკიდებულია პირის ღრუს ჰიგიენის ხარისხზე, ღრძილების ანთების სიმძიმეზე და ნარჩენი ჯიბეების არსებობაზე.

პაროდონტიტის მკურნალობის შესაძლო გვერდითი ეფექტები

პაროდონტიტის მკურნალობის ცნობილი გვერდითი ეფექტია კბილებს შორის ღია სივრცეების გაჩენა და ფესვის გაშიშვლებულ ზედაპირებზე მგრძნობელობის მომატება.

Nebenwirkungen der Parodontaltherapie

კბილების პროფესიონალური წმენდის დროს პაციენტებს შეიძლება ჰქონდეთ ტკივილი. ზოგადად, ანთებითი ღრძილი მეტად მგრძნობიარეა, ვიდრე ჯანმრთელი. მნიშვნელოვანია იმის ცოდნა, რომ ღრძილების ანთების მკურნალობა შეიძლება ჩატარდეს ლოკალური ანესთეზიით.

ღრძილების მკურნალობის კიდევ ერთი გვერდითი ეფექტი არის ღრძილის კონტურის შემცირება პროფესიონალური ჰიგიენური წმენდის შემდეგ. ღრძილები მჭიდროდ ეკვრის კბილს და ამიტომ კბილებს შორის წარმოიქმნება ღია სივრცეები, გამოჩნდება ფესვის ზედაპირები, რომელიც უფრო მგრძნობიარეა ცივი ტემპერატურის და მჟავე საკვების მიმართ. მომატებული მგრძობელობა ჩვეულებრივ რამდენიმე თვის შემდეგ ქრება.

ვის შეუძლია უმკურნალოს პაროდონტიტს ?

კბილების პროფესიონალური ჰიგიენური წმენდა თავიდან შეიძლება ჩატარდეს ჰიგიენისტთან. პაროდონტიტის მძიმე ფორმების დროს რეკომენდირებულია მიმართვა პაროდონტოლოგთან.

Wer behandelt die Gingivitis und die Parodontitis?

ზოგადად სტომატოლოგებს სწავლის პროცესში გავლილი აქვთ თეორიული და პრაქტიკული ტრენინგი პაროდონტიტის მკურნალობის შესახებ. ამ ტრენინგის საშუალებით მათ შეუძლიათ დამოუკიდებლად განიხილონ პაროდონტიტის მარტივი შემთხვევები. სასწავლო პროგრამებში, კურსებში, უნივერსიტეტებში, ეროვნულ პერიო საზოგადოებებში და სხვა ინსტიტუტებში ეს ძირითადი ცოდნა შეიძლება კიდევ უფრო გაღრმავდეს.

რთული პაროდონტოლოგიური შემთხვევების მკურნალობა – მაგალითად, სწრაფად პროგრესირებადი პაროდონტიტი მოზარდებში ან ზრდასრულებში – საჭიროებს სპეციალურ ცოდნას და ინფრასრუქტურას ხანგრძივი პაროდონტოლოგიური მკურნალობისთვის. სტომატოლოგს შეუძლია ასეთი პაციენტი გადაამისამართოს პაროდონტოლოგთან.