დიაგნოსტიკა

By |

პაროდონტიტის დიაგნოსტირება

ღრძილების მდგომარეობის შეფასების ერთადერთი სწორი გზა სტომატოლოგის მიერ გამოკვლევა. კლინიკური შეფასებისას, გარდა ზონდორებისა ძვლის მდგომარეობის შეფასებაც უნდა მოხდეს რენტგენოლოგიურად.

კლინიკური გამოკვლევა სტომატოლოგიურ პრაქტიკაში ერთადერთი გზაა ღრძილების […]