თვით-ტესტი

By |

უკვე გაქვს პაროდონტიტის ნიშნები?

ჩაიტარეთ თვით-ტესტი და უპასუხეთ აქ შემდეგ 10 კითხვას. თქვენი პასუხები არ დარეგისტრირდება ჩვენს მიერ.

კითხვა 1: გაწითლებული ხომ არ გაქვთ […]