A fogágybetegség diagnosztikája

A fogászati rendelőben történő vizsgálat az egyetlen lehetőség a fogíny egészségi állapotának megítéléséhez. A szondával végzett klinikai diagnosztika mellett Röntgenfelvételek is szükségesek a csontviszonyok véleményezéséhez.

A fogágy állapotának megítélésére a fogorvosi rendelők egyetlen lehetősége a klinikai vizsgálat. Ez nem csupán a parodontális szondával történő méréseket, hanem a radiológiai vizsgálatokat is magában foglalja, ami elengedhetetlen a fennálló csontveszteség dokumentálásához.

Több …

Az első alkalom során a fogorvos vagy dentálhigiénikus egy pár perces rutinvizsgálatot végez.

Több …

A fogágybetegség diagnosztizálásához a tasakmélység, illetve a csontszint mérése elengedhetetlen.

Több …

Az íny szondázása alapján megállapítható, hogy a fogsorban melyek azok a magasabb szondázási értékkel bíró területek, melyeket mindenképpen értékelni kell Röntgenleletek alapján is.

Több …

A mikrobiológiai eljárások elterjedésével ma már olyan információk is elérhetők, amelyek a klasszikus vizsgálatokkal ezidáig rejtve maradtak.

Több …

Az ínygyulladás és a fogágybetegség diagnosztikája egy nemzetközileg elismert csoportosítási rendszeren alapszik.

Több …

Klinikai vizsgálat

A fogágy állapotának megítélésére a fogorvosi rendelők egyetlen lehetősége a klinikai vizsgálat. Ez nem csupán a parodontális szondával történő méréseket, hanem a radiológiai vizsgálatokat is magában foglalja, ami elengedhetetlen a fennálló csontveszteség dokumentálásához.

Klinische Untersuchung der Parodontitis

A fogágy állapotának megítélésére egyedül fogorvosi rendelőben, klinikai és radiológiai vizsgálattal van lehetőség. Otthon ugyanis a tükör előtt állva nem véleményezhető korrekt módon, hogy csupán ínygyulladással, vagy már az annál előrehaladottabb fogágybetegéggel állunk-e szemben, ugyanúgy ahogy ilyen módon az esetlegesen fennálló tasakok sem vizsgálhatók.

A rendelőben a klinikai vizsgálat során először egy úgynevezett parodontális szondával tudunk tájékozódni a fogágy állapotáról. Ennek segítségével megállapítható, hogy a fogágy egészséges-e, illetve ínygyulladás vagy már a fogágy rögzítőrendszerét is érintő fogágybetegség áll-e fenn.

A fogágy szürővizsgálata

Az első alkalom során a fogorvos vagy dentálhigiénikus egy pár perces rutinvizsgálatot végez.

A fogágy vizsgálatának célja, hogy a lehető legrövidebb idő alatt kiderüljön az esetlegesen fennálló fogágyprobléma. Így egyszerű módon, nagy bizonyossággal felismerhető az ínygyulladás vagy a fogágybetegség.

A vizsgálat során parodontális szondával, meghatározott pontokon, milliméteres nagyságrendben történik a tasakmélység mérése.

A vizsgálatot követően további pontosításokra abban az esetben van szükség, ha felmerül a fog rögzítőrendszerének érintettsége. Ekkor a következő lépés a teljes parodontális státusz -, valamint Röntgenfelvétel.

További információ …

Parodontális státuszfelvétel

A fogágybetegség diagnosztizálásához a tasakmélység, illetve a csontszint mérése elengedhetetlen.

Parodontalstatus

A parodontális szondával történő klinikai vizsgálat során minden fog mellett hat ponton mérjük a tasakmélységet, ami a tasak bázis és a szabad ínyszél között mérhető távolság milliméterben. Egészséges körülmények között ez nem haladja meg a 3 mm-t, abban az esetben azonban, ha már a fogágybetegség következtében a fog rögzítőrendszerének károsodása áll fenn, 4 mm-t vagy annál nagyobb értéket regisztrálhatunk.

Ezen kívül a parodontális státusz lehetővé teszi a tapadásveszteség ábrázolását is.

A felvett státusz mind a diagnosztikához, mind pedig a kezelési terv létrehozásához elengedhetetlen. Online formában minden praxis számára ingyen elérhető az alábbi honlapon: http://www.periodontalchart-online.com/hu.

További információ …

Röntgenlelet (Röntgenstátusz)

Az íny szondázása alapján megállapítható, hogy a fogsorban melyek azok a magasabb szondázási értékkel bíró területek, melyeket mindenképpen értékelni kell Röntgenleletek alapján is.

Radiologischer Befund

A fogágybetegség (parodontitis) diagnózisa Röntgenfelvételekkel egyértelműen megállapítható.

Ennek szükségességéről, a felesleges Röntgensugárzás elkerülése végett, a teljeskörű klinikai vizsgálatokat követően lehet dönteni.

Egyszerűbb esetekben egy ráharapásos szárnyas felvétel is elengendő lehet, azonban komplex szituációban egy 14 felvételből álló parodontális röntgenstátusz, vagy panoráma felvétel is szükségessé válhat.

Egy megfelelő Röntgenképen látható a fogat körülvevő csontállomány, valamint az esetleges csontpusztulás morfológiája.

Az elkészült felvételek által a fogágybetegség mellett az esetlegesen fennálló szuvasodások is megállapíthatók.

Mikrobiologiai vizsgálat

A mikrobiológiai eljárások elterjedésével ma már olyan információk is elérhetők, amelyek a klasszikus vizsgálatokkal ezidáig rejtve maradtak.

Mikrobiologischer Test bei der Untersuchung der Parodontitis

A modern mikrobiológiai tesztek az alábbi, fogágybetegséget okozó baktériumok kimutatását célozzák meg:

  • Prevotella intermedia
  • Porphyromonas gingivalis
  • Aggregatibacter actinomycetemcomitans
  • Treponema denticola

Ezen tesztek akkor szükségesek, ha az általuk nyerhető információval a kezelés hatékonysága fokozható, vagy egyes terápiás lépések elkerülhetők.

A fogágybetegség klasszifikációja

Az ínygyulladás és a fogágybetegség diagnosztikája egy nemzetközileg elismert csoportosítási rendszeren alapszik.

Klassifizierung der Parodontitis

1999-ben került megrendezésre az első nemzetközi rendezvény az Amerikai Egyesült Államokban a parodontális megbetegedések csoportosítáról. Ennek a legnagyobb újítása az 1993-ban Európában elfogadotthoz képest, hogy megszűnt az úgynevezett „fiatalkori”, és „felnőttkori” megnevezés, helyette a szisztémás betegségekkel összefüggésbehozható „krónikus” és „agresszív” nevezéktan lépett életbe.

A 2018-ban kiadott új csoportosítási rendszer azonban már nem tesz különbséget a krónikus és agresszív formák között. A fogágybetegség klasszifikációjában – a diabeteshez hasonlóan – stage (stádium) és grade (típus) értékeket vezettek be.

Additional Information …

Additional Information

You can use all our content for your own productions while acknowledging the Creative Commons License:

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.en

How to cite our content:
www.periodontal-health.com / CC BY-NC-SA 4.0